Advokátní koncipient

Mgr. Barbora Štrofová

Vzdělání

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Státní závěrečná zkouška 2011.

Praxe

Advokátní koncipient od roku 2011. Zapsaná do seznamu advokátních koncipientů ČAK v roce 2011 pod číslem 37154.