Právo nás baví již 20 let! Číst více

Závazkové právo, směnečné právo

Služby v oblasti závazkového práva jsou s právní praxí spojovány od nepaměti. Sepsání smluv a ujednání přesně podle potřeb klienta přispívá k ochraně jeho práv a zájmů a umožňuje také lépe vymáhat závazky a pohledávky, které z těchto dokumentů vyplývají. Další variantou, kterou je možné zajistit závazky, je také směnka. Její vystavení však není jednoduché, a proto jsme našim klientům k dispozici i v oblasti směnečného práva.

01

Služby v oblasti obchodního závazkového práva

 • Příprava veškeré smluvní dokumentace, poradenská činnost při jednání o uzavření smluv, např. o dílo, kupních, zprostředkování, obchodním zastoupení, nepojmenovaných smluv, příprava všeobecných smluvních podmínek a související poradenství.
 • Příprava obchodních podmínek e-shopu a související poradenství.
 • Právní poradenství a asistence při obchodních jednáních.
 • Zastupování v obchodních sporech před soudy a rozhodčími soudy.
 • Právní audity, Due dilligence smluvních dokumentace.

03

Služby v oblasti směnečného práva

 • Příprava směnek podle potřeb klienta.
 • Sepis směnečného vyplňovacího prohlášení.
 • Právní dokumentace k převodu směnek.
 • Vymáhání směnečného peníze u soudu, sepis směnečných námitek a zastupování v řízení.

02

Služby v oblasti občanskoprávního závazkového práva

 • Příprava veškeré smluvní dokumentace, poradenská činnost při jednání o uzavření smluv, např. o dílo, kupních, o zápůjčce, zástavních, o věcných břemenech a služebnostech, předkupních, budoucích, atd.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních o ochraně vlastnického práva.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních o právu na ochranu osobnosti, odškodnění nemajetkové újmy.
 • Právní poradenství a příprava právních jednání v dědictví, zajištění notářského servisu.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních při náhradě škody a újmy v civilních věcech, zejména náhrady škody na zdraví, na majetku, nemajetkové újmy.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních o bezdůvodném obohacení.
 • Zastupování v občanském soudním řízení před soudy, před rozhodčími orgány.
 • Zastupování v exekučním řízení.

01

Služby v oblasti obchodního závazkového práva

 • Příprava veškeré smluvní dokumentace, poradenská činnost při jednání o uzavření smluv, např. o dílo, kupních, zprostředkování, obchodním zastoupení, nepojmenovaných smluv, příprava všeobecných smluvních podmínek a související poradenství.
 • Příprava obchodních podmínek e-shopu a související poradenství.
 • Právní poradenství a asistence při obchodních jednáních.
 • Zastupování v obchodních sporech před soudy a rozhodčími soudy.
 • Právní audity, Due dilligence smluvních dokumentace.

02

Služby v oblasti občanskoprávního závazkového práva

 • Příprava veškeré smluvní dokumentace, poradenská činnost při jednání o uzavření smluv, např. o dílo, kupních, o zápůjčce, zástavních, o věcných břemenech a služebnostech, předkupních, budoucích, atd.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních o ochraně vlastnického práva.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních o právu na ochranu osobnosti, odškodnění nemajetkové újmy.
 • Právní poradenství a příprava právních jednání v dědictví, zajištění notářského servisu.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních při náhradě škody a újmy v civilních věcech, zejména náhrady škody na zdraví, na majetku, nemajetkové újmy.
 • Právní poradenství a asistence při jednáních o bezdůvodném obohacení.
 • Zastupování v občanském soudním řízení před soudy, před rozhodčími orgány.
 • Zastupování v exekučním řízení.

03

Služby v oblasti směnečného práva

 • Příprava směnek podle potřeb klienta.
 • Sepis směnečného vyplňovacího prohlášení.
 • Právní dokumentace k převodu směnek.
 • Vymáhání směnečného peníze u soudu, sepis směnečných námitek a zastupování v řízení.

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!