Právo nás baví již 20 let! Číst více

úvodní fotka – rušné schodištěúvodní fotka – rušné schodiště

Kariéra

Nehledáme pouze advokáty, ale lidi, kteří si s námi budou rozumět

Čím je zajímavá práce v advokátní kanceláři PPS advokáti

  • Práce advokáta v metropoli nebo korporátní struktuře Tě nenadchla?
  • Považuješ se za cílevědomou a zodpovědnou osobu, individualitu?
  • Máš svoje pracovní sny a cíle, pro které jsi ochotná/ochotný na sobě trvale pracovat?
  • Zajímá Tě advokacie v klasickém podání, tedy svobodné povolání vykonávané právními profesionály pro široké spektrum klientů?
  • Chceš pestrou právní praxi ve všech důležitých právních odvětvích, při které získáš osobní zkušenosti a znalosti, jimiž by dobrá advokátka či dobrý advokát měli disponovat?
  • Je pro Tebe důležité profesní vzdělávání, odborný růst s pomocí zkušených kolegů a nalezení Tvojí oblíbené právní disciplíny, na kterou by ses chtěla/chtěl soustředit?
  • Láká Tě práce v týmu jedné z největších regionálních kanceláří u nás, která stojí o dlouhodobou spolupráci, nabízí přátelské a stabilní prostředí?
tři lidé u počítače

Kariérní růst

Od studenta po společníka v PPS advokáti

Schopný člověk s právnickým vzděláním, potažmo studentka/student práv, mají v naší kanceláři otevřené dveře i pomyslné schodiště karierního růstu. Postupnou cestu na samotný vrchol firemní hierarchie již někteří z našich kolegů prošli. I Ti z nás, co působí v advokacii již více než 20 let, si ji dobře pamatují. Karierní řád PPS advokáti definuje základní podmínky profesního růstu.

Právní asistent
Advokátní koncipient
Advokát
Senior advokát
Advokát partner

Práce právního asistenta je pro tebe vhodná, když: Studuješ některou z právnických fakult v České republice, absolvoval jsi 2. ročník, právo Tě zajímá a máš chuť získat praktické pracovní zkušenosti v právní firmě. Práce v advokátní kanceláři PPS advokáti ti umožní: Zjistíš, jak funguje středně velká advokátní kancelář. Postupně si vyzkoušíš administrativní práci, budeš řešit jednoduchá právní zadání i složitější úkoly. Budeš spolupracovat na týmových úkolech, seznámíš se potencionálními kolegy i vedením společnosti. Těm nejlepším můžeme nabídnout zajímavou finanční podporu ve studiu a po jeho absolvování pozici advokátního koncipienta.

Právní asistent

Práce právního asistenta je pro tebe vhodná, když: Studuješ některou z právnických fakult v České republice, absolvoval jsi 2. ročník, právo Tě zajímá a máš chuť získat praktické pracovní zkušenosti v právní firmě. Práce v advokátní kanceláři PPS advokáti ti umožní: Zjistíš, jak funguje středně velká advokátní kancelář. Postupně si vyzkoušíš administrativní práci, budeš řešit jednoduchá právní zadání i složitější úkoly. Budeš spolupracovat na týmových úkolech, seznámíš se potencionálními kolegy i vedením společnosti. Těm nejlepším můžeme nabídnout zajímavou finanční podporu ve studiu a po jeho absolvování pozici advokátního koncipienta.

Advokátní koncipient

Práce advokátního koncipienta je pro tebe vhodná, když: Úspěšně jsi dokončila/dokončil studium právnické fakulty v České republice. Advokacie je pro Tebe výzvou. Hledáš pestrou praxi, nebojíš se práce a chceš se zlepšovat. Naše kancelář Tě zaujala. Práce v advokátní kanceláři PPS advokáti ti umožní: Budeš pracovat v týmu zkušených advokátů. Vyzkoušíš si všechny oblasti práva potřebné pro Tvůj rozvoj a složení advokátních zkoušek. Můžeš počítat s otevřeným jednáním, přátelskou atmosférou i flexibilní pracovní dobou. Podporujeme vzdělávání, publikační činnost i postupnou profesní specializaci. Kvalita služeb a dobrá pověst kanceláře jsou základem naší práce. Mzda bude odpovídat Tvému nasazení a výsledkům. Zaměstnancům poskytujeme řadu benefitů. Téměř všem advokátním koncipientům, kteří úspěšně složí advokátní zkoušky, nabízíme pozici spolupracujícího advokáta.

Advokát

Práce spolupracujícího advokáta je pro tebe vhodná, když: Jsi advokátkou/advokátem zapsaným u České advokátní komory. Chceš rozvíjet svoje znalosti a dovednosti. Vyhovuje Ti samostatná práce i spolupráce v týmů. Zajímá Tě dlouhodobá spolupráce ve stabilním prostředí a pro široké spektrum klientů. Ztotožňuješ se s naší firemní kulturou a zásadami. Práce v advokátní kanceláři PPS advokáti ti umožní: Nabízíme různé formy spolupráce. Dohodneme se individuálně na rozsahu spolupráce a adekvátní odměně. Využíváš kompletní servis a zázemí kanceláře, v konkrétních případech se podílíš na řízení týmu. Můžeš si budovat vlastní klientské portfolio. Podporujeme Tvoji profesní specializaci a publikační činnost.

Senior advokát

Práce senior advokáta je pro tebe vhodná, když: Pozici spolupracujícího advokáta vykonáváš definovaný minimální čas a Tvoje práce je dlouhodobě vysoce kvalitní. Máš dobré vztahy s kolegy a vedením společnosti. Umíš řídit a motivovat kolegy, pomáhat jim v odborném růstu. Tvoje práce a komunikace s klienty i potencionálními klienty je nadprůměrná. Obchodní stránka advokacie Ti není cizí. Jsi iniciativní a chceš se podílet na dalším rozvoji kanceláře. Práce v advokátní kanceláři PPS advokáti ti umožní: Budeš mít příležitost ovlivňovat dění v kanceláři a její směřování. Budeš zodpovědný za svěřenou vnitřní agendu kanceláře s možností prosazovat v ní své vize. Nabídneme Ti participaci na hospodářském výsledku kanceláře ve výši odpovídající Tvým kvalitám, schopnostem a nasazení.

Advokát partner

Práce advokáta –⁠ partnera je pro tebe vhodná, když: Pozici senior advokáta vykonáváš definovaný minimální čas, Tvoje práce je dlouhodobě vysoce kvalitní, máš vlastní významné klientské portfolium, velmi dobré vztahy s kolegy a vedením společnosti, umíš řídit a motivovat kolegy, pomáhat jim v odborném růstu, plně se ztotožňuješ s naší firemní kulturou a zásadami, rozumíš obchodní stránce advokacie, máš vize rozvoje naší kanceláře a chceš je prosazovat. Práce v advokátní kanceláři PPS advokáti ti umožní: Budeš zásadně ovlivňovat dění v kanceláři a její směřování. Budeš si plnohodnotně budovat a rozvíjet svoje klientské portfolio, za využití zavedené značky PPS a všech synergických efektů, které výkon advokacie v rámci větší kanceláře přináší. Vytvoříš si vlastní tým právníků, které budeš motivovat a vést. Tvůj příjem není dopředu omezen, bude dán velikostí a strukturou Tvojí klientely, Tvými obchodními dovednostmi, kvalitou práce a nasazením.

Volné pozice

Aktuálně do našeho týmu hledáme

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!