Právo nás baví již 20 let! Číst více

Soudní a rozhodčí řízení

Právní zastoupení v soudních sporech a rozhodčích řízeních pomáhá ošetřit finanční i reputační rizika, které s sebou tyto případy přinášejí. Naši zkušení advokáti se seznámí s vaším případem, zhodnotí šance a zajistí zastoupení před soudem i jednání s protistranou. Právní pomoc jsme schopni poskytnout také při vymáhání pohledávek.

01

Služby v oblasti soudních a rozhodčích řízení

 • Komplexní právní služby a pomoc při soudních řízeních před civilními soudy a správními soudy všech instancí a Ústavním soudem.
 • Analýza důkazních prostředků a důkazní situace, přípravná fáze řešení sporu, řešení právních otázek a stanovení procesní strategie.
 • Zastupování při jednáních před soudy a rozhodčími orgány.
 • Sepis žalob, písemných vyjádření, důkazních a procesních návrhů a dalších písemných podání, sepis návrhů na předběžná opatření.
 • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (např. odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení, kasační stížnost), ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).
 • Návrhy na nařízení exekucí a výkonů rozhodnutí, zastupování a opravné prostředky v exekučním a vykonávacím řízení.
 • Právní pomoc a asistence při smírném řešení sporů, návrhy na schválení smíru návrhy na předběžná opatření.

02

Služby v oblasti vymáhání pohledávek

 • Komunikace a jednání s dlužníky.
 • Předžalobní výzvy k úhradám dluhů.
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek – právní postup.
 • Smluvní dokumentace k zajištění pohledávek po splatnosti včetně zajištění sepisu notářských zápisů s přímou vykonatelností.
 • Příprava žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu včetně elektronických.
 • Zastupování v soudním či rozhodčím řízení.
 • Návrhy na nařízení exekuce ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady a zastupování v exekučním řízení.
 • Smluvní dokumentace k postoupení pohledávek, uznání dluhů a dohod o narovnání.
 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.

01

Služby v oblasti soudních a rozhodčích řízení

 • Komplexní právní služby a pomoc při soudních řízeních před civilními soudy a správními soudy všech instancí a Ústavním soudem.
 • Analýza důkazních prostředků a důkazní situace, přípravná fáze řešení sporu, řešení právních otázek a stanovení procesní strategie.
 • Zastupování při jednáních před soudy a rozhodčími orgány.
 • Sepis žalob, písemných vyjádření, důkazních a procesních návrhů a dalších písemných podání, sepis návrhů na předběžná opatření.
 • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (např. odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení, kasační stížnost), ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).
 • Návrhy na nařízení exekucí a výkonů rozhodnutí, zastupování a opravné prostředky v exekučním a vykonávacím řízení.
 • Právní pomoc a asistence při smírném řešení sporů, návrhy na schválení smíru návrhy na předběžná opatření.

02

Služby v oblasti vymáhání pohledávek

 • Komunikace a jednání s dlužníky.
 • Předžalobní výzvy k úhradám dluhů.
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek – právní postup.
 • Smluvní dokumentace k zajištění pohledávek po splatnosti včetně zajištění sepisu notářských zápisů s přímou vykonatelností.
 • Příprava žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu včetně elektronických.
 • Zastupování v soudním či rozhodčím řízení.
 • Návrhy na nařízení exekuce ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady a zastupování v exekučním řízení.
 • Smluvní dokumentace k postoupení pohledávek, uznání dluhů a dohod o narovnání.
 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!