Povinné údaje

Zásady ochrany osobních údajů, využití cookies a poučení o ochraně spotřebitele

Ochrana osobních údajů

V advokátní kanceláři PPS advokáti s.r.o. je zaveden systém řízení ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Prostřednictvím webových stránek PPS advokáti mohou být zpracovávány výhradně osobní údaje jiné než zvláštní kategorie, a to: jméno a příjmení, kontaktní údaje poskytnuté subjektem údajů (e-mailová adresa, telefonní číslo) a údaje k analýze návštěvnosti webových stránek prostřednictvím cookies. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů advokátní kanceláře v oblasti nabízení advokátních služeb a přímého marketingu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání oprávněného zájmu. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout.

Kromě společnosti Google – viz níže, nepředává správce shromážděné osobní údaje dalším osobám (příjemcům). Správce nemá v úmyslu předat shromážděné osobní údaje do další země, ať ji ž v rámci EU nebo mimo EU (s výjimkou předání osobních údajů společnosti Google), ani mezinárodní organizaci.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají, tato práva:

  • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (viz čl. 15 GDPR),
  • Právo subjektu údajů na opravu nepřesných příp. doplnění neúplných, osobních údajů (viz čl. 16 GDPR),
  • Právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů – právo být zapomenut (viz čl. 17 GDPR).
  • Právo subjektu údajů na omezení zpracování (viz čl. 18 GDPR),
  • Právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů jinému správci (viz čl. 20 GDPR),
  • Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů u osoby zodpovědné za správu osobních údajů (viz čl. 21 GDPR),
  • Právo subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů

Správce přijal odpovídající technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce osobních údajů

PPS advokáti s.r.o.
IČO: 27532640
se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

Osoba odpovědná za správu osobních údajů

Mgr. Jan Lipavský, advokát a jednatel, mob. + 420 777 783 093,
lipavsky@ppsadvokati.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

Analýza návštěvnosti - cookies

Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím „cookies“ je sběr dat pro službu Google Analytics. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Osobní údaje shromážděné Google Analytics jsou ukládány výhradně společností Google. Správce je neukládá na žádném lokálním ani vzdáleném úložišti.

Poučení o ochraně spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.