Advokátní koncipient

Mgr. Tomáš Kouřílek

Vzdělání

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Státní závěrečná zkouška 2021.

Praxe

Advokátní koncipient od roku 2021. Zapsán do seznamu advokátních koncipientů ČAK pod číslem 45072.