Advokátní koncipient

Mgr. Petr Hanousek

Vzdělání

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Státní závěrečná zkouška v roce 2020.

Praxe

Advokátní koncipient od roku 2020. Zapsán do seznamu advokátních koncipientů ČAK pod číslem 44942.