Advokátní koncipient

Mgr. Martin Sojka

Vzdělání

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Státní závěrečná zkouška 2020.

Praxe

Advokátní koncipient od roku 2020. Zapsán do seznamu advokátních koncipientů ČAK pod číslem 44837.