Zdravotnické právo, přepravní právo

Poradenství v oblasti zdravotnického práva řeší nejen problémy ve vztahu lékař–pacient, ale také administrativní záležitosti, ve kterých se zdravotnictví a právo setkává, jako je například založení či převod lékařské praxe nebo uzavírání různých typů smluv. Zdravotní právo tak dokáže chránit nejen dobré jméno a finance lékařů, ale také zájmy pacientů.

01

Služby v oblasti zdravotnického práva

02

Služby v oblasti přepravního práva

01

Služby v oblasti zdravotnického práva

02

Služby v oblasti přepravního práva

Na právní služby v oblasti zdravotnického práva a přepravního práva se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!