Právo nás baví již 20 let! Číst více

Zdravotnické právo, přepravní právo

Poradenství v oblasti zdravotnického práva řeší nejen problémy ve vztahu lékař–pacient, ale také administrativní záležitosti, ve kterých se zdravotnictví a právo setkává, jako je například založení či převod lékařské praxe nebo uzavírání různých typů smluv. Zdravotní právo tak dokáže chránit nejen dobré jméno a finance lékařů, ale také zájmy pacientů.

01

Služby v oblasti zdravotnického práva

 • Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb.
 • Založení a převod lékařské praxe, prodej a přeměna zdravotnického zařízení na s.r.o.
 • Právní poradenství při uzavírání pojistných smluv a smluv se zdravotními pojišťovnami.
 • Příprava/revize smluv souvisejících s provozem ordinace, zdravotnického zařízení, právní vztahy k nemovitostem/nájemní vztahy, smluv týkajících se nájmu či koupě lékařského vybavení.
 • Zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovněprávních sporech.
 • Právní pomoc v případě stížností pacientů na domnělé zanedbání péče, obrana proti nároku na náhradu škody.

02

Služby v oblasti přepravního práva

 • Smluvní agenda v rámci tuzemské a mezinárodní přepravy zboží.
 • Smluvní agenda zasílatelství, logistiky a skladování.
 • Zastupování při řízeních o náhradě škody v tuzemské i mezinárodní přepravě, při uplatňování nároků klientů v souvislosti s přepravou.

01

Služby v oblasti zdravotnického práva

 • Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb.
 • Založení a převod lékařské praxe, prodej a přeměna zdravotnického zařízení na s.r.o.
 • Právní poradenství při uzavírání pojistných smluv a smluv se zdravotními pojišťovnami.
 • Příprava/revize smluv souvisejících s provozem ordinace, zdravotnického zařízení, právní vztahy k nemovitostem/nájemní vztahy, smluv týkajících se nájmu či koupě lékařského vybavení.
 • Zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovněprávních sporech.
 • Právní pomoc v případě stížností pacientů na domnělé zanedbání péče, obrana proti nároku na náhradu škody.

02

Služby v oblasti přepravního práva

 • Smluvní agenda v rámci tuzemské a mezinárodní přepravy zboží.
 • Smluvní agenda zasílatelství, logistiky a skladování.
 • Zastupování při řízeních o náhradě škody v tuzemské i mezinárodní přepravě, při uplatňování nároků klientů v souvislosti s přepravou.

Na právní služby v oblasti zdravotnického práva a přepravního práva se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!