Právo nás baví již 20 let! Číst více

Trestní právo, správní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti trestního práva pro klienty, kteří se dostali do problémů s trestním zákoníkem, i pro poškozené trestným činem. Nabízíme také právní poradenství a zastoupení v oblasti správního a přestupkového práva.

01

Služby v oblasti trestního práva a přestupků

 • Právní rozbory a stanoviska k otázkám v oblasti přestupkového a trestního práva.
 • Zhodnocení možností obhajoby v trestním a správním řízení.
 • Zastupování a obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v řízení před policejním orgánem, soudem a správním orgánem.
 • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (stížností, odvolání, dovolání, podnětů a ústavních stížností, správní žaloby).
 • Uplatnění majetkové a nemajetkové újmy způsobené trestným činem.
 • Právní poradenství a dokumentace k alternativnímu řešení trestních věcí.
 • Právní poradenství a dokumentace k podmíněnému propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

02

Služby v oblasti správního práva a správního řízení

 • Zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady aj.
 • Sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu.
 • Příprava opravných prostředků ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkum mimo odvolací řízení).
 • Žaloby proti rozhodnutím správních orgánů.
 • Zastupování v řízení před správními soudy a kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.
 • Právní pomoc při ochraně proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů.
 • Analýzy, odborná stanoviska týkající se problematiky správního práva.

01

Služby v oblasti trestního práva a přestupků

 • Právní rozbory a stanoviska k otázkám v oblasti přestupkového a trestního práva.
 • Zhodnocení možností obhajoby v trestním a správním řízení.
 • Zastupování a obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v řízení před policejním orgánem, soudem a správním orgánem.
 • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (stížností, odvolání, dovolání, podnětů a ústavních stížností, správní žaloby).
 • Uplatnění majetkové a nemajetkové újmy způsobené trestným činem.
 • Právní poradenství a dokumentace k alternativnímu řešení trestních věcí.
 • Právní poradenství a dokumentace k podmíněnému propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

02

Služby v oblasti správního práva a správního řízení

 • Zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady aj.
 • Sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu.
 • Příprava opravných prostředků ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkum mimo odvolací řízení).
 • Žaloby proti rozhodnutím správních orgánů.
 • Zastupování v řízení před správními soudy a kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.
 • Právní pomoc při ochraně proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů.
 • Analýzy, odborná stanoviska týkající se problematiky správního práva.

Na právní služby v oblasti trestního a správního práva se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!