Právo nás baví již 20 let! Číst více

Soutěžní právo

V oblasti soutěžního práva vám pomůžeme využít všechny příležitosti, které soutěžní regulace nabízí, a zároveň poradíme, jak nesklouznout k nekalosoutěžnímu jednání. Další rovinou soutěžního práva, na kterou se zaměřujeme, je také poradenství firmám, jejichž konkurence se dopouští nekalé soutěže.

01

Služby v oblasti soutěžního práva

  • Právní pomoc a dokumentace při zajišťování souhlasu ÚOHS se spojováním soutěžitelů.
  • Řešení sporů souvisejících se zneužíváním dominantního postavení.
  • Posuzování přípustnosti dohod z hospodářsko-soutěžního hlediska.
  • Zastupování v řízeních před ÚOHS a správními soudy.
  • Právní poradenství ve sporech z nekalé soutěže.

01

Služby v oblasti soutěžního práva

  • Právní pomoc a dokumentace při zajišťování souhlasu ÚOHS se spojováním soutěžitelů.
  • Řešení sporů souvisejících se zneužíváním dominantního postavení.
  • Posuzování přípustnosti dohod z hospodářsko-soutěžního hlediska.
  • Zastupování v řízeních před ÚOHS a správními soudy.
  • Právní poradenství ve sporech z nekalé soutěže.

Na právní služby v oblasti soutěžního práva se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!