Právo nás baví již 20 let! Číst více

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář vám v oblasti rodinného práva poskytne komplexní služby, od pomoci s rozvodem manželství přes vypořádání společného jmění až po úpravu právních poměrů k dětem. Zkušení advokáti na rodinné právo vám mohou pomoci zvládnout tyto náročné situace s klidem a vyjednat lepší podmínky tak, aby šetřili vaše nervy i peníze a zároveň zohledňovali práva dětí.

01

Služby v oblasti právní úpravy poměrů k dětem

 • Právní dokumentace a poradenství k úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu manželství (svěření dětí do péče, výživné).
 • Právní dokumentace a poradenství ke styku rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi.
 • Právní dokumentace a poradenství ke zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti.
 • Právní dokumentace a poradenství k výživnému neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem.
 • Právní dokumentace a poradenství k určení a popření otcovství.
 • Právní dokumentace a poradenství k pěstounské péči, osvojení, poručnictví, opatrovnictví.
 • Zastupování v soudních řízeních a při exekučním vymáhání, např. dlužného výživného.
 • Zastupování ve věcech úpravy poměrů k nezletilým dětem s cizím prvkem, tj. rodičem je cizí státní příslušník.
 • Zastupování ve věcech styku rodičů – cizinců s nezletilými dětmi. Komunikujeme jak s Úřadem na ochranu mezinárodněprávní ochrany dětí se sídlem v Brně, tak i s organizacemi pro asistovaný styk rodičů poskytující své služby mj. v anglickém jazyce, např. Area fausta se sídlem v Praze.

02

Služby v oblasti rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů

 • Příprava žalob na rozvod manželství zkušeným rozvodovým advokátem.
 • Právní dokumentace a poradenství k vypořádání společného jmění manželů.
 • Právní dokumentace a poradenství k výživnému pro nerozvedeného a rozvedeného manžela.
 • Příprava předmanželské smlouvy, zajištění notářských služeb.
 • Právní dokumentace a poradenství k zúžení a rozšíření společného jmění manželů.
 • Příprava dohod o vypořádání společného jmění manželů včetně dohod pro nesporný rozvod.
 • Zastupování před soudy ve věci rozvodu manželství a v řízeních o vypořádání společného jmění manželů.

01

Služby v oblasti právní úpravy poměrů k dětem

 • Právní dokumentace a poradenství k úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu manželství (svěření dětí do péče, výživné).
 • Právní dokumentace a poradenství ke styku rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi.
 • Právní dokumentace a poradenství ke zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti.
 • Právní dokumentace a poradenství k výživnému neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem.
 • Právní dokumentace a poradenství k určení a popření otcovství.
 • Právní dokumentace a poradenství k pěstounské péči, osvojení, poručnictví, opatrovnictví.
 • Zastupování v soudních řízeních a při exekučním vymáhání, např. dlužného výživného.
 • Zastupování ve věcech úpravy poměrů k nezletilým dětem s cizím prvkem, tj. rodičem je cizí státní příslušník.
 • Zastupování ve věcech styku rodičů – cizinců s nezletilými dětmi. Komunikujeme jak s Úřadem na ochranu mezinárodněprávní ochrany dětí se sídlem v Brně, tak i s organizacemi pro asistovaný styk rodičů poskytující své služby mj. v anglickém jazyce, např. Area fausta se sídlem v Praze.

02

Služby v oblasti rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů

 • Příprava žalob na rozvod manželství zkušeným rozvodovým advokátem.
 • Právní dokumentace a poradenství k vypořádání společného jmění manželů.
 • Právní dokumentace a poradenství k výživnému pro nerozvedeného a rozvedeného manžela.
 • Příprava předmanželské smlouvy, zajištění notářských služeb.
 • Právní dokumentace a poradenství k zúžení a rozšíření společného jmění manželů.
 • Příprava dohod o vypořádání společného jmění manželů včetně dohod pro nesporný rozvod.
 • Zastupování před soudy ve věci rozvodu manželství a v řízeních o vypořádání společného jmění manželů.

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!