Právo nás baví již 20 let! Číst více

Právo životního prostředí, odpadové hospodářství

Zájmy našich klientů chráníme a prosazujeme i v podnikatelských odvětvích, která jsou regulována právem životního prostředí. Zabýváme se různými oblastmi environmentálního práva, především však službami v odpadovém hospodářství.

01

Služby v oblasti práva životního prostředí

 • Právní poradenství při ochraně přírody, ovzduší a působení chemických látek.
 • Právní poradenství při sanaci starých ekologických zátěží.
 • Zastupování ve správním řízení a v řízení před soudy ve správním soudnictví.

02

Služby v oblasti odpadového hospodářství

 • Právní poradenství a zastupování v povolovacích řízeních na provoz a při provozu zařízení určených k nakládání s odpady, nakládání s obaly, nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností.
 • Příprava smluvní dokumentace týkající se nakládání s odpady, obaly, s vybranými výrobky s ukončenou životností.
 • Analýzy, odborná stanoviska, konzultace k problematice odpadů.
 • Právní připomínky k legislativnímu procesu.
 • Zastupování ve správním řízení a v řízení před soudy ve správním soudnictví.

01

Služby v oblasti práva životního prostředí

 • Právní poradenství při ochraně přírody, ovzduší a působení chemických látek.
 • Právní poradenství při sanaci starých ekologických zátěží.
 • Zastupování ve správním řízení a v řízení před soudy ve správním soudnictví.

02

Služby v oblasti odpadového hospodářství

 • Právní poradenství a zastupování v povolovacích řízeních na provoz a při provozu zařízení určených k nakládání s odpady, nakládání s obaly, nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností.
 • Příprava smluvní dokumentace týkající se nakládání s odpady, obaly, s vybranými výrobky s ukončenou životností.
 • Analýzy, odborná stanoviska, konzultace k problematice odpadů.
 • Právní připomínky k legislativnímu procesu.
 • Zastupování ve správním řízení a v řízení před soudy ve správním soudnictví.

Na právní služby v oblasti práva životního prostředí a odpadového hospodářství se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!