Právo životního prostředí, odpadové hospodářství

Zájmy našich klientů chráníme a prosazujeme i v podnikatelských odvětvích, která jsou regulována právem životního prostředí. Zabýváme se různými oblastmi environmentálního práva, především však službami v odpadovém hospodářství.

01

Služby v oblasti práva životního prostředí

02

Služby v oblasti odpadového hospodářství

01

Služby v oblasti práva životního prostředí

02

Služby v oblasti odpadového hospodářství

Na právní služby v oblasti práva životního prostředí a odpadového hospodářství se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!