Právo nás baví již 20 let! Číst více

Právo veřejných zakázek a koncesí

Právní služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí pomáhají ošetřit rizika spojená s průběhem zakázky jak na straně zadavatele, tak i na straně dodavatele. Doporučíme vhodné postupy, zajistíme administraci veřejné zakázky i případné zastoupení u ÚOHS a v soudním řízení před správními soudy.

01

Služby v oblasti práva veřejných zakázek a koncesí

 • Organizace zadávacích a jiných výběrových řízení, zastupování zadavatele.
 • Příprava zadávací a smluvní dokumentace pro zadavatele.
 • Příprava právní části dokumentů zadavatele, právní argumentace a vyřizování námitek.
 • Zastupování zadavatele v řízeních před správními orgány a soudy.
 • Audit již zrealizovaných zadávacích řízení, návrhy řešení zjištěných problémů.
 • Příprava právní stránky nabídek pro dodavatele, právní části dokumentů dodavatele.
 • Posouzení úplnosti nabídek dodavatele z hlediska formální správnosti.
 • Zastupování dodavatele při podávání námitek, zpracování právní části námitek.
 • Zastupování dodavatele v řízeních před zadavateli, před správními orgány a soudy.
 • Školení v oblasti veřejných zakázek.

01

Služby v oblasti práva veřejných zakázek a koncesí

 • Organizace zadávacích a jiných výběrových řízení, zastupování zadavatele.
 • Příprava zadávací a smluvní dokumentace pro zadavatele.
 • Příprava právní části dokumentů zadavatele, právní argumentace a vyřizování námitek.
 • Zastupování zadavatele v řízeních před správními orgány a soudy.
 • Audit již zrealizovaných zadávacích řízení, návrhy řešení zjištěných problémů.
 • Příprava právní stránky nabídek pro dodavatele, právní části dokumentů dodavatele.
 • Posouzení úplnosti nabídek dodavatele z hlediska formální správnosti.
 • Zastupování dodavatele při podávání námitek, zpracování právní části námitek.
 • Zastupování dodavatele v řízeních před zadavateli, před správními orgány a soudy.
 • Školení v oblasti veřejných zakázek.

Na právní služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!