Právo veřejných zakázek a koncesí

Právní služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí pomáhají ošetřit rizika spojená s průběhem zakázky jak na straně zadavatele, tak i na straně dodavatele. Doporučíme vhodné postupy, zajistíme administraci veřejné zakázky i případné zastoupení u ÚOHS a v soudním řízení před správními soudy.

01

Služby v oblasti práva veřejných zakázek a koncesí

01

Služby v oblasti práva veřejných zakázek a koncesí

Na právní služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!