Právo nás baví již 20 let! Číst více

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Autorské právo patří společně s dalšími právy s ním souvisejícími mezi práva duševního vlastnictví. Naše služby v této oblasti se zaměřují především na ochranu duševního vlastnictví, které je v dnešní době často velmi cenným nehmotným majetkem. Poskytujeme nejen poradenství ohledně správy práv duševního vlastnictví, ale zajišťujeme i pomoc fyzickým a právnickým osobám, které jsou poškozeny, nebo naopak obviněny ze zneužití autorských práv.

01

Služby v oblasti autorského práva

 • Právní poradenství a dokumentace k ochraně autorského díla, smluvní dokumentace.
 • Právní poradenství a asistence při sporech z neoprávněného užití autorského díla, zákonných licencí a licenčních smluv.
 • Zastupování v soudních řízeních.

02

Služby v oblasti práva duševního vlastnictví

 • Smluvní dokumentace pro vývoji, implementaci, licencování a distribuci softwarových produktů a jiných IT řešení.
 • Registrace práv k ochranným známkám.
 • Zastupování při uplatňování a ochraně práv duševního vlastnictví.
 • Řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a klíčových dat.
 • Odborná stanoviska a poradenství.

01

Služby v oblasti autorského práva

 • Právní poradenství a dokumentace k ochraně autorského díla, smluvní dokumentace.
 • Právní poradenství a asistence při sporech z neoprávněného užití autorského díla, zákonných licencí a licenčních smluv.
 • Zastupování v soudních řízeních.

02

Služby v oblasti práva duševního vlastnictví

 • Smluvní dokumentace pro vývoji, implementaci, licencování a distribuci softwarových produktů a jiných IT řešení.
 • Registrace práv k ochranným známkám.
 • Zastupování při uplatňování a ochraně práv duševního vlastnictví.
 • Řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a klíčových dat.
 • Odborná stanoviska a poradenství.

Na služby v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!