Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Autorské právo patří společně s dalšími právy s ním souvisejícími mezi práva duševního vlastnictví. Naše služby v této oblasti se zaměřují především na ochranu duševního vlastnictví, které je v dnešní době často velmi cenným nehmotným majetkem. Poskytujeme nejen poradenství ohledně správy práv duševního vlastnictví, ale zajišťujeme i pomoc fyzickým a právnickým osobám, které jsou poškozeny, nebo naopak obviněny ze zneužití autorských práv.

01

Služby v oblasti autorského práva

02

Služby v oblasti práva duševního vlastnictví

01

Služby v oblasti autorského práva

02

Služby v oblasti práva duševního vlastnictví

Na služby v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!