Právo nás baví již 20 let! Číst více

Pracovní právo, zaměstnanost

Na oblast pracovního práva dokážeme pohlížet očima obou stran –⁠ chráníme a prosazujeme práva zaměstnanců i zaměstnavatelů. Naši advokáti – odborníci na pracovní právo – poskytují kompletní servis, od pracovněprávní dokumentace přes zastupování klientů v kontrolním a správním řízení až po přípravu a poskytování školení.

01

Služby v oblasti pracovního práva

 • Manažerské a pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní řády, mzdové předpisy a další vnitřní předpisy.
 • Právní dokumentace k ukončování pracovních poměrů, hromadné propouštění.
 • Poradenství a právní dokumentace k ochraně know-how a obchodního tajemství zaměstnavatele, konkurenční doložky.
 • Poradenství k odpovědnosti za újmu a hmotné odpovědnosti.
 • Právní poradenství a dokumentace k restrukturalizaci zaměstnavatele z hlediska pracovněprávních vztahů.
 • Právní poradenství a dokumentace k úpravě postavení statutárních orgánů.
 • Právní poradenství a dokumentace k opatřením proti diskriminaci.
 • Kolektivní smlouvy, jednání s odborovými organizacemi.
 • Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy a před orgány státní správy.

02

Služby v oblasti zaměstnanosti

 • Poradenství a právní dokumentace související s využíváním služeb třetích osob (outsourcing).
 • Poradenství a právní dokumentace k zaměstnávání cizinců.
 • Poradenství a právní dokumentace k agenturnímu zaměstnávání.
 • Zastupování v kontrolním a správním řízení.
 • Zastupování před soudy ve správním soudnictví.
 • Příprava a poskytování školení.

01

Služby v oblasti pracovního práva

 • Manažerské a pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní řády, mzdové předpisy a další vnitřní předpisy.
 • Právní dokumentace k ukončování pracovních poměrů, hromadné propouštění.
 • Poradenství a právní dokumentace k ochraně know-how a obchodního tajemství zaměstnavatele, konkurenční doložky.
 • Poradenství k odpovědnosti za újmu a hmotné odpovědnosti.
 • Právní poradenství a dokumentace k restrukturalizaci zaměstnavatele z hlediska pracovněprávních vztahů.
 • Právní poradenství a dokumentace k úpravě postavení statutárních orgánů.
 • Právní poradenství a dokumentace k opatřením proti diskriminaci.
 • Kolektivní smlouvy, jednání s odborovými organizacemi.
 • Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy a před orgány státní správy.

02

Služby v oblasti zaměstnanosti

 • Poradenství a právní dokumentace související s využíváním služeb třetích osob (outsourcing).
 • Poradenství a právní dokumentace k zaměstnávání cizinců.
 • Poradenství a právní dokumentace k agenturnímu zaměstnávání.
 • Zastupování v kontrolním a správním řízení.
 • Zastupování před soudy ve správním soudnictví.
 • Příprava a poskytování školení.

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!