Insolvenční právo

Oblast insolvenčního práva má mnohá specifika, která je nutné vzít v úvahu, aby se insolvence nestala pro dlužníka či věřitele nezvladatelným problémem. Na druhou stranu však insolvenční právo poskytuje také zajímavé cesty, které umožňují efektivní řešení závazků či účinnější vymáhání pohledávek. Využijte zkušeností našeho týmu a vyhněte se zbytečným úskalím, která na vás v insolvenčním řízení mohou čekat.

01

Služby v oblasti restrukturalizace, likvidace a insolvenčního práva

01

Služby v oblasti restrukturalizace, likvidace a insolvenčního práva

Na právní služby v oblasti insolvenčního práva se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!