Právo nás baví již 20 let! Číst více

Insolvenční právo

Oblast insolvenčního práva má mnohá specifika, která je nutné vzít v úvahu, aby se insolvence nestala pro dlužníka či věřitele nezvladatelným problémem. Na druhou stranu však insolvenční právo poskytuje také zajímavé cesty, které umožňují efektivní řešení závazků či účinnější vymáhání pohledávek. Využijte zkušeností našeho týmu a vyhněte se zbytečným úskalím, která na vás v insolvenčním řízení mohou čekat.

01

Služby v oblasti restrukturalizace, likvidace a insolvenčního práva

  • Právní pomoc a dokumentace při restrukturalizaci nebo likvidaci právnických osob.
  • Právní poradenství a příprava insolvenčních návrhů věřitelů i dlužníků.
  • Přihlášky pohledávek věřitelů.
  • Právní pomoc při konkurzu, reorganizaci a oddlužení.
  • Zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců v insolvenčním řízení (zastupování v incidenčních sporech, věřitelských orgánech, při vymáhání pohledávek apod.)

01

Služby v oblasti restrukturalizace, likvidace a insolvenčního práva

  • Právní pomoc a dokumentace při restrukturalizaci nebo likvidaci právnických osob.
  • Právní poradenství a příprava insolvenčních návrhů věřitelů i dlužníků.
  • Přihlášky pohledávek věřitelů.
  • Právní pomoc při konkurzu, reorganizaci a oddlužení.
  • Zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců v insolvenčním řízení (zastupování v incidenčních sporech, věřitelských orgánech, při vymáhání pohledávek apod.)

Na právní služby v oblasti insolvenčního práva se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!