Právo nás baví již 20 let! Číst více

Daňové právo, dotace a dotační poradenství

V oblasti daňového práva se zabýváme především problematikou daňového řízení, která je pro mnohé daňové subjekty velkým strašákem. Řadě potíží, které v souvislosti s daňovým právem mohou vzniknout, se dá zabránit, když už od začátku budete mít k dispozici účetního, daňového poradce a advokáta, který se v problematice vyzná. S daňovým právem úzce souvisí i problematika dotací, která nám také není cizí. Poskytneme vám zastoupení v řízení o vrácení dotace, dotační poradenství a konzultace.

01

Služby v oblasti daňového práva a daňového řízení

  • Zastupování daňových subjektů v procesu daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností a zastupování v odvolacím řízení podle daňového řádu.
  • Žaloby proti rozhodnutím správce daně v řízení před správními soudy a kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu v záležitostech rozhodnutí správce daně.
  • Ochrana proti nečinnosti a nezákonným zásahům správce daně.

02

Služby v oblasti dotací a dotačního poradenství

  • Zastupování příjemce dotace při krácení dotace a v řízeních před poskytovateli dotací, před správními orgány a soudy.
  • Odborná právní stanoviska, pomoc v oblasti dotací, konzultace.

01

Služby v oblasti daňového práva a daňového řízení

  • Zastupování daňových subjektů v procesu daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností a zastupování v odvolacím řízení podle daňového řádu.
  • Žaloby proti rozhodnutím správce daně v řízení před správními soudy a kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu v záležitostech rozhodnutí správce daně.
  • Ochrana proti nečinnosti a nezákonným zásahům správce daně.

02

Služby v oblasti dotací a dotačního poradenství

  • Zastupování příjemce dotace při krácení dotace a v řízeních před poskytovateli dotací, před správními orgány a soudy.
  • Odborná právní stanoviska, pomoc v oblasti dotací, konzultace.

Na právní služby v oblasti daňového práva, dotací a dotačního poradenství se specializují zejména tito advokáti

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!