Právo nás baví již 20 let! Číst více

27.10.2022

ZAPOČTENÍ DOBY DOHLEDU PROBAČNÍHO ÚŘEDNÍKA

PPS ADVOKÁTI PUBLIKUJE NA TÉMA ZAPOČTENÍ DOBY DOHLEDU PROBAČNÍHO ÚŘEDNÍKA

Má obviněný právo na započítání doby dohledu probačního úředníka do trestu za situace, kdy byla v průběhu trestního řízení obviněnému vazba či její část nahrazena dohledem probačního úředníka se stanovením omezujících povinností (např. nasazením elektronického náramku sloužícího k detekci pohybu obviněného)? Odpověď najdete v odborném článku na straně 44. https://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_10_2022_web.pdf

PPS advokáti