Právo nás baví již 20 let! Číst více

Novinky

26.3.2021

Úspěch ve sporu s finančním úřadem

Významný klient naší advokátní kanceláře byl ze strany finančního úřadu označen jako účastník tzv. karuselového podvodu. Finanční úřad požadoval v důsledku toho dodatečnými platebními výměry po klientovi vrácení uplatněného nadměrného odpočtu DPH spolu s penále, a to ve výši celkem cca 10 milionů korun.

Klient se měl dle zjištění správce daně stát součástí dvou řetězců obchodních společností, ve kterých došlo ke ztrátě (neodvedení) daně, a tedy k porušení principu neutrality. K neodvedení DPH došlo u dvou společností, které spolupracovaly se smluvním partnerem klienta a klient s nimi nebyl v žádném vztahu. Uvedené společnosti navíc podnikaly v jiné oblasti než smluvní partner klienta a nijak se nepodílely na plnění smluvního partnera vůči klientovi. Finanční úřad v rámci daňové kontroly zastával názor, že klient v daném případě o tomto tvrzeném podvodu (neodvedení daně ze strany třetích osob) údajně mohl a měl vědět a nepřijal dostatečná opatření, aby své účasti na daňovém podvodu zabránil.

Na základě podaného odvolání byly Odvolacím finančním ředitelstvím platební výměry v celém rozsahu zrušeny a řízení zastaveno. Odvolací finanční ředitelství ve shodě s argumentací uvedenou v odvolání dospělo k závěru, že nárok na odpočet daně nelze v daném případě klientovi odepřít. Nebyla tak akceptována snaha finančního úřadu o vytvoření konstrukce de facto absolutní odpovědnosti za neodvedení DPH ze strany třetích subjektů, a to v situaci, kdy klient neměl reálnou šanci zjistit, natož zkontrolovat či jakkoli ovlivnit plnění daňových povinností ze strany těchto společností, jak uvedl Mgr. Michal Štrof, advokát a partner PPS advokáti, který kauzu vedl.