Právo nás baví již 20 let! Číst více

Novinky

15.2.2021

Úspěch ve sporu s cestovní kanceláří

Uzavřením mimosoudní dohody a vyplacením stotisícové částky byl úspěšně ukončen několikaměsíční spor s tuzemskou cestovní kanceláří, který vedl advokát a partner PPS advokáti Josef Moravec v zastoupení 58 klientů, kteří se měli v březnu loňského roku zúčastnit lyžařského zájezdu v Itálii. Všichni klienti před odjezdem od smlouvy o zájezdu odstoupili dle § 2535 občanského zákoníku s ohledem na propukající výskyt nákazy nemoci COVID-19 a požadovali po cestovní kanceláři vrácení ceny zájezdu. Cestovní kancelář se nároku bránila s odůvodněním, že konání zájezdu objektivně nic nebránilo neboť v regionu lyžařského střediska se ke dni zahájení zájezdu nevyskytoval žádný pozitivní případ nemoci COVID-19 . Jednalo se pravděpodobně o první spor tohoto druhu řešený před českým soudem.