Právo nás baví již 20 let! Číst více

Publikace

05.2.2021

Sporný zákon o odpadech

Kolegové Petr Švadlena a Tereza Zezulková v prosinci 2020 publikovali v časopise Statutární zástupce firmy, ročník IX, číslo 6, odborný článek s názvem „Sporný zákon o odpadech: Kdy se ho podnikatelé dočkají?“. Tématem článku byla v Parlamentu České republiky projednávaná nová právní úprava odpadového hospodářství, zejména pak návrh nového zákona o odpadech. Autoři ve svém článku shrnuli nejpodstatnější změny, které měl nový zákon o odpadech zakotvit, a dále se podrobněji zaměřili na novou úpravu nakládání s komunálními odpady a její dopady na podnikatelské subjekty a na problematiku přechodu vlastnického práva k odpadu. Projednávaný návrh zákona o odpadech byl Parlamentem České republiky schválen a jako zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2021.