Právo nás baví již 20 let! Číst více

Zprávy

08.2.2022

ODVRÁCENÉ ODSOUZENÍ ŘIDIČE VOZIDLA

ODVRÁCENÉ ODSOUZENÍ ŘIDIČE VOZIDLA

Jako řidiči se můžeme každý den dostat do nezáviděníhodné situace, kdy jsme účastníky dopravní nehody, ať již na straně poškozeného nebo viníka. Aktuálně se nám podařilo ochránit klienta před odsouzením za trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, a to při současném zachování řidičského oprávnění. Jednalo se o střet osobního vozidla s vlakovou soupravou na železničním přejezdu za poněkud nešťastných okolností. „Odklon od trestního stíhání je v této věci rozumným řešením při ochraně zájmů státu na straně jedné a citlivým posouzením konkrétních okolností věci na straně druhé“, uved společník PPS advokáti, Mgr. Jan Lipavský, který klienta obhajoval.

#advokát #právník #právní_služby #právník_Hradec_Králové