Publikace

18.8.2021

JE DAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI ALTERNATIVOU VYDĚDĚNÍ?

Na tuto nelehkou otázku odpovídají Mgr. Tomáš Kouřílek a JUDr. Ervín Perthen, MBA v tomto článku: